SZERZŐI JOGVÉDELEM

  • A tisztako.hu weboldal a szerzői jog védelme alatt áll. A honlapon található képek, videók, információk, design elemek és szövegek Kovácsné Ivády Zsuzsanna és Kovács Zsolt (továbbiakban, tulajdonosok) szellemi tulajdonát képezik. Az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan az oldal tulajdonosai jogosultak. A tulajdonosok. fenntartják a jogot a weboldal minden részének terjesztésére és másolására.

  • Az itt található tartalmakat tilos kereskedelmi forgalomba hozni, pénzért árusítani, vagy bárminemű profitot szerezni belőle.

  • Szigorúan tilos bármely tartalmat saját munkaként feltüntetni.

  • Tilos a weboldal egészének vagy részeinek feldolgozása, reprodukálása, átruházása, terjesztése és értékesítése a tulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Beleértve a tartalmi szöveges részeket, képeket, videókat, grafikákat, szerkezetet, programokat, eljárásokat. A www.tisztako.hu weboldalon található információkat írásbeli hozzájárulás esetén is csak megfelelő, jól látható és egyértelmű hivatkozással a forrásra (www.tisztako.hu), eredeti tartalommal lehet átvenni.

  • Azzal, hogy belép a tisztako.hu weboldalra, az olvasó elfogadja az itt leírt összes feltételt, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó az oldalon.

  • A www.tisztako.hu weboldalt az olvasók kizárólag saját felelősségükre használhatják. A weboldal látogatása és használata ingyenes, elsősorban az informálódást segíti, ezért a tulajdonosok kizárnak bármilyen kártalanítási igényt, amely testi vagy lelki sérülések során merülne fel.

  • Jogosulatlan felhasználás a magyar jog előírásai alapján következményeket von maga után. A tulajdonosok követelhetik e feltételek megsértése esetén a kár megtérítését. Amennyiben a jogsértővel a tulajdonosok békésen nem tudnak megegyezni, a peres ügyben a Salgótarjáni Városi Bíróság illetékes.